33336663 (061)
تلگرام تاریانا
فرم اشتراک اینترنت وایرلس شرکت تاریانا

  • مشترکین حقیقی
  • مشترکین حقوقی
نام و نام خانوادگی :* نام پدر :
محل صدور : شماره شناسنامه :
کد ملی :* تاریخ تولد :
شغل : محل کار :
میزان تحصیلات : شماره گذرنامه : تاریخ درخواست :*
نشانی محل بهره برداری:*
نشانی محل ارسال صورتحساب :
تلفن :* همراه :* فکس :
پست الکترونیک (ایمیل) :*
نوع اشتراک درخواستی :* مبلغ اشتراک ماهیانه [ریال]:*
نام شرکت / موسسه : *
نوع شرکت :* شماره ثبت :
نوع فعالیت :* محل ثبت :
نام مدیر عامل : * نام نماینده :
درخواست دهنده : * شناسه ملی:
نشانی محل بهره برداری:*
نشانی محل ارسال صورتحساب :
تلفن :* همراه :* فکس :
پست الکترونیک (ایمیل) :*  
نوع اشتراک درخواستی :* مبلغ اشتراک ماهیانه :[ریال] *

  طبق ماده 16 و 38 قانون مالیات برارزش افزوده، مصوب17/02/1387کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درکلیه صورتحسابهای صادره توسط شرکت تاریانا و برای هرمرحله پرداخت 2.2% مالیات و8 .1 % عوارض محاسبه و از مشترک اخذ میگردد .
  با تایید مندرجات فوق و قبول کلیه مفاد مندرج در قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت WIRELESS، متقاضی اشتراک خدمات درخواستی میباشم .


فروشگاه - تماس با ما - نقشه سایت - موافقت نامه
اهواز، امانیه نبش خیابان سقراط غربی، ساختمان اقبال ،طبقه 6 ، واحد 24 ، تلفن : 33368547- 33336663- (061) ، فاکس : 33336663 (061)
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گروه فناوری اطلاعات مبنا گسترش تاریانا میباشد.

فرم اشتراک اینترنت وایرلس شرکت تاریانا <##PageKeywords##>

<##PageDescription##>

Powered by CMSIRAN © 2024 - 2025